RENOWIKI

Add, edit and track building retrofit initiatives – simple
Filter by
All Countries
Building Types
Locations

Initiative Categories

Brf Årstakrönet – en del av GrowSmarter, för minskad energiförbrukning(Sweden)

Impact
Start Date
January 2016

Bostadsrättsföreningen Årstakrönet i Stockholm är en del av pilotprojekten i konceptet GrowSmarter, tillsammans med städer som Barcelona och Köln, för att minska sin användning av el, vatten och värme. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas – för en hållbar urban tillväxt. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

Read More
Responsible Organisation(s)
Contact an Expert
Mika Hakosalo
Impact
Add more Items
  • Impact Data Source or
  • Impact Data Source or
Add more sources
Start Date
Decription

You have 100 words left.

Responsible Organisation(s)
Add more Organizations
Contact an Expert

Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)(Sweden)

Impact
Start Date
October 2015

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har varit verksam sedan 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Energimyndigheten bidrar därför med finansiering och kompetens till BeBo som i sin tur för detta vidare till fastighetsägarna med hjälp av bland annat demonstrationsprojekt som genomförs med hjälp av medlemmarna.

Read More
Responsible Organisation(s)
Contact an Expert
Göran Werner
Impact
Add more Items
  • Impact Data Source or
  • Impact Data Source or
Add more sources
Start Date
Decription

You have 100 words left.

Responsible Organisation(s)
Add more Organizations
Contact an Expert

Boendeinflytande ledde till renovering istället för rivning(Sweden)

Impact
Start Date
July 2015

Rivningen av ett bostadsområde i Norrtälje i Stockholm hindrades av en arbetsgrupp av hyresgäster och en omfattande renovering genomfördes istället. Eftersom hyresgästerna var uppmärksamma och kom in i ett tidigt skede kunde de påverka planeringen tillsammans med Hyresgästföreningen och bostadsbolaget. Alla hyresgäster kan nu istället bo kvar och på sikt få ta del av det nyrenoverade området utan hyreshöjningar.

Read More
Responsible Organisation(s)
Contact an Expert
Jennie Wiederholm
Impact
Add more Items
  • Impact Data Source or
  • Impact Data Source or
Add more sources
Start Date
Decription

You have 100 words left.

Responsible Organisation(s)
Add more Organizations
Contact an Expert

You are currently editing an article in this section.