BUILD UPON hjälper till att påskynda Europas renoveringsvåg
förbättrad politik på lokal och nationell nivå.
Det är ett projekt som involverar tretton nationella GBC från WorldGBC:s Europa
Regionalt nätverk, BPIE och Climate Alliance, och koordineras av GBCEspaña

BUILD UPONs första fas skapade en gemenskap med över 2 000 olika organisationer som ledde en förändring i att tackla Europas utmaning för renovering av byggnader. Utforska projektresurser här och ta reda på hur det har bidragit till att förbättra nationella renoveringsstrategier.

BUILD UPON 2015-2018

I sin andra fas ger BUILD UPON2 städer möjlighet att spela en nyckelroll i Europeiska kommissionens renoveringsvåg. Ta reda på här hur över 30 städer hjälper till att utveckla ett ramverk för att spåra och rapportera de många fördelarna med byggnadsrenovering.

BUILD UPON 2 2019-2021

Dessa projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under bidragsavtal nr 649727 och 840926. Innehållet i denna presentation återspeglar endast författarens syn. Europeiska kommissionen och EASME är inte ansvariga för någon användning som kan göras av informationen den innehåller.